Doelgroep

GRMV staat voor GRafisch Milieu Verantwoord. Om het keurmerk te mogen dragen, voldoet u of uw leverancier van drukwerk aan een of meerdere van onderstaande voorwaarden.

 

Het keurmerk is daarmee exclusief bedoeld voor ondernemingen die willen laten zien dat zij milieuverantwoord produceren of die hun producten betrekken van ondernemingen

die milieuverantwoord produceren.

 

Wat krijgt u er voor terug?