FAQ


Op deze pagina staan enkele veelgestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet bij staat, mail hem naar info@grmv.nl. U krijgt binnen vijf werkdagen antwoord.

  1. Wie zijn de initiatiefnemers van GRMV?
  2. Waarom is het keurmerk ontwikkeld?
  3. Hoe vindt de controle plaats?
  4. Hoe lang mag ik het keurmerk dragen?
  5. Waar mag ik het keurmerk op plaatsen?

 

Wie zijn de initiatiefnemers van GRMV?
Het GRMV keurmerk is ontwikkeld door een groep van bedrijven uit de grafische sector. Bedrijven die ondernemen volgens de richtlijnen van dominante certificerende instanties, maar niet de tijd of middelen beschikbaar kunnen of willen stellen om iedere aanvraag om het keurmerk te mogen uitdragen voor te leggen aan deze instantie.
Het GRMV keurmerk heeft geen commercieel doel. De enige ambitie is om uit te groeien tot een officieus erkend keurmerk in Nederland en België voor bedrijven die graag willen laten zien dat zij milieuverantwoord ondernemen.

Waarom is het keurmerk ontwikkeld?
In de markt is de beleving ontstaan dat alleen de bedrijven die erkende keurmerken dragen milieuverantwoord ondernemen. Dat is pertinent niet waar. Er zijn heel veel bedrijven die aan alle voorwaarden van verantwoord ondernemerschap voldoen, maar die om verschillende redenen geen internationaal erkend certificaat kunnen of willen voeren. Om juist die bedrijven de kans te geven zich te profileren als ondernemingen die hun zaken goed op orde hebben, is het GRMV keurmerk ontwikkeld.

Hoe vindt de controle plaats?
De controle bestaat uit een bezoek aan uw website, er vindt niet direct een fysieke controle plaats. Uit uw profiel, missie of andere informatie moet blijken dat u waarde hecht aan milieuverantwoord ondernemen. Reden is dat het keurmerk laagdrempelig moet zijn. Dat wil zeggen: ook zonder veel rompslomp en kosten moet het mogelijk zijn om te laten zien dat uw bedrijf waarde hecht aan een gezond klimaat voor nu en later.
Mocht de betrokkenheid bij het milieu op de website onvoldoende naar voren komen, dan wordt het virtuele bezoek opgevolgd door een telefoontje of eventueel toch een fysieke controle, waarin om een toelichting wordt gevraagd.

Hoe lang mag ik het keurmerk uitdragen?
De kosten om het keurmerk te mogen dragen, bedragen 47,68 euro per jaar. Na afloop van elk jaar ontvangt u een mail of brief, waarin u wordt gevraagd of u het keurmerk nog een jaar wilt voeren. Wilt u uw ‘lidmaatschap’ voortzetten, dan ontvangt u daarvoor een nieuwe factuur.
Mocht u besluiten het ‘lidmaatschap’ stop te zetten, dan betekent dat uiteraard niet dat u drukwerk hoeft te vernietigen. Het logo mag dan echter niet meer op nieuw te drukken uitingen komen te staan. Tevens moet het van de website worden verwijderd.

Waar mag ik het keurmerk op plaatsen?
Op alle communicatiemiddelen waarvan u denkt dat het keurmerk er op hoort te staan: het reguliere drukwerk, de website en alle uitingen waarop u zichzelf als onderneming naar de markt toe profileert (advertenties, reclameborden, belettering, enz.).